Je bent hier:

Brief voor de ouders van het Oosthoekschooltje

 

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws! 

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kan uw kleuter weer naar het Oosthoekschooltje.  Juf Evy, juf Christine en juf Zita zijn heel blij met dit nieuws want de kinderen werden gemist.  Het buitenschooltje kan weer uitpakken met zijn troeven want ze kunnen genieten van wandelingen, zoektochten en spelend leren in de duinen of in het bos.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan het poortje.  Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kleuter ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• De fruitboer bezoekt ons opnieuw op woensdag.  Op donderdag brengt u zelf een stuk fruit mee.
• Als uw kleuter naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.

Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata