Je bent hier:

Meer doen met minder centen

De Panne schept kansen voor iedereen. Via onderstaande folder kan je nagaan of je korting kan krijgen voor de schoolfactuur, vrije tijd of opvang.
Klik op onderstaande folder voor meer info.  

Inschrijven in een school in 15 stappen

Wil je je kind inschrijven in een school? Dan is het handig dat je weet welke stappen je moet zetten en dat je de regels kent.
Over de start van de inschrijvingen bijvoorbeeld, het aantal plaatsen per school, de voorrang voor bepaalde kinderen...
De belangrijkste regels en nuttige tips lees je in deze brochure.

Groeipakket

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. 

Ben je een leerling in het kleuter of lager  onderwijs?
Dan moet je vanaf het schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Schooltoeslag

Klik op de folder voor meer info. 

Schoolbrochure

De schoolbrochure is bedoeld om je een juiste indruk te geven van onze school en ook om je ietwat van de sfeer te laten proeven die er heerst.
Je kunt onze schoolbrochure hier lezen en indien je dit wenst ook afdrukken. 

LOP brochure De Panne

Medicatieformulier 

Attest afwezigheid

Infofolder over de onderwijscheques

Routekaart Centrumschool

Routekaart Marktschool

Routekaart Oosthoekschool

Privacyverklaring leerling