Je bent hier:

Leren leren

Kinderen moeten hun leven lang ‘leren’. Dit kan enkel als je zelfstandig hebt ‘leren leren’. Het is belangrijk dat kinderen flexibel zijn, inventief en dat ze kunnen samenwerken. Het is de ultieme uitdaging voor ons leerkrachten! We stellen ons niet alleen de vraag ‘Wat moeten we hen leren?’ maar ‘Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig leren?’. ‘Leren leren’ is veel meer dan leren studeren! Zelfstandig leren houdt in: informatie verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. Het is een basisvaardigheid voor het leven.


In onze lagere school werken we met  de methode ‘Leerladders’. In elke klas van de lagere school komen 8 leerladders aan bod waarbij telkens 1 aspect van ‘leren leren’ wordt uitgewerkt. Dit gebeurt stapsgewijs en in een doorlopende lijn. Elk aspect wordt samen met de leerlingen verkend, het wordt geïntegreerd in de lessen en het wordt doorheen het schooljaar ingeoefend.