Je bent hier:

Brief voor de ouders van de Marktschool

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws! 

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kan uw kleuter weer naar het Marktschooltje.  De kleuterjuffen brengen momenteel alles in gereedheid om hen opnieuw een boeiende, leerzame en leuke tijd te bezorgen.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af aan de witte deur in de Meeuwenlaan of haal het op aan het poortje in de Marktlaan.  Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Om de contactbubbels te behouden zal niet iedere klas op hetzelfde moment zijn dag afsluiten.

    Haal uw kind op dit tijdstip af.
    1ste kleuter (juf Delfine): 15.40
    2de kleuter (juf Kris): 15.45
    3de kleuter (juf Mona): 15.50
    1ste leerjaar (juf Kaat): 15.55
    2de leerjaar (meester Mathijs / juf Shanna): 16.00
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kleuter ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• De fruitboer bezoekt ons opnieuw op woensdag.  Op donderdag brengt u zelf een stuk fruit mee.  De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar krijgen hun stuk fruit op donderdag.
• Als uw kleuter naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.


Voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar verandert tot en met donderdag 4 juni 2020 niets.  

De kinderen die les krijgen gaan onmiddellijk naar hun klaslokaal. 
De leerkracht is vanaf 08.45 aanwezig in de klas voor de groep in de voormiddag en om 12.45 voor de groep in de namiddag.  We raden aan om uw kind niet eerder te sturen om de veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten te garanderen.

De andere halve dagen blijven de leerlingen thuis of in de opvang. 

Mogen we jullie vragen om uw kind in te schrijven in de opvang via de link die je van de klasleerkracht krijgt voor zaterdagavond 30 mei  2020 om 20.00. 

Vanaf vrijdag 5 juni komen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar weer naar school tijdens de normale schooluren. 

Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.


Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata