Je bent hier:

Onze school = goedgevoelschool

Als school willen wij werken aan een pestbeleid waarbij iedereen betrokken wordt: ouders, leerkrachten, directie, zorgteam en leerlingen. Omdat pesten een grote impact heeft op leerlingen nu en later, wil de school zich inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen. Wegdenken kunnen we pesten jammer genoeg nooit, daarom willen we nadenken over hoe we het pestprobleem het beste aanpakken. Als het mis gaat, willen wij als school ingrijpen en onze rol als opvoeder opnemen. We willen luisteren naar de betrokken leerlingen en in dialoog met elkaar tot oplossingen komen. Samen met alle betrokkenen moet soms een weg worden afgelegd. Een open communicatie met ouders rond moeilijkheden en mogelijkheden mag dan zeker niet worden weggedacht. Ouders, leerkrachten, maar ook leerlingen moeten weten hoe pesten wordt aangepakt. Dat we dit als school niet goedkeuren en zeker niet aan ons willen laten voorbijgaan, willen we duidelijk stellen met een concreet antipestplan. 

Hierin staat:

  • Een duidelijke omschrijving wat we verstaan onder pesten.
  • Wat je als ouder kan doen als je kind gepest wordt of als je kind deelneemt aan de pesterijen.
  • Dat we pesten zeker niet tolereren en hoe we aan preventie doen.
  • Hoe we pestproblemen aanpakken.
  • De rol van alle betrokkenen.