Je bent hier:

In de vrije basisschool Immaculata De Panne

mag ieder kind op zijn unieke manier exploreren

binnen de krijtlijnen van ons project.

We geven ambitieus en hoopvol richting aan de ontwikkeling,
waarbij kinderen
-met een open blik naar de wereld-
mogen leren en leven.

Onze positieve manier van begeleiden zorgt ervoor
dat ieder kind zich goed voelt op school.

Alle kinderen krijgen de nodige kansen
om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

We houden ervan om kleine en grote successen te vieren
en leren kinderen omgaan met wat nu nog niet onmiddellijk lukt.

We streven naar eenvoud en doelmatigheid in onze werking.

Als school in een snel evoluerende samenleving
hebben we aandacht voor nieuwe pedagogische en didactische inzichten.
Hiervoor bieden we structuur, zorg en veiligheid.

We begeleiden kinderen
om zo veerkrachtig en zelfredzaam mogelijk in het leven te staan.

Ons team is groots in zijn verscheidenheid.
Vanuit onze menselijke en professionele competenties
hebben we hetzelfde doel voor ogen.

We engageren ons om duidelijk en open te communiceren
met kinderen, hun ouders, onze ondersteunende partners en alle collega’s.

Samen met kinderen reflecteren we
zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces
en hun eigen ontwikkeling als persoon.
Zo stimuleren we ‘zin in leven’ en ‘zin in leren’.


Als katholieke dialoogschool met een rijke en inspirerende geschiedenis
richten we ons op de toekomst.
We hebben respect voor elk kind
met zijn eigen afkomst, cultuur en levensbeschouwing.
Zo dragen we bij
aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving,
waar een plaats is voor iedereen.

Deze visie maken we dagelijks op een realistische en creatieve wijze waar.