Je bent hier:

IK 
Onze school heeft een grote traditie op het vlak van christelijke opvoeding en onderwijs. Ook vandaag willen wij in die geest verder werken.
Wij willen naar het voorbeeld van Jezus leven. Maria verdient onze speciale aandacht.
Wij maken werk van de christelijke waarden die wij in het evangelie terugvinden.
Symbolen en activiteiten stralen iets van onze eigenheid uit.
Wij hebben ook eerbied voor de religieuze gezindheid van de anderen en voor ieders groeien hierin, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven. Samen zoeken wij naar antwoorden op belangrijke levensvragen.
Alle leerlingen nemen deel aan het gebed en de religieuze  vieringen die binnen schoolverband gehouden worden. Wij vragen van hen een eerbiedige houding.

LEER
Wij plaatsen het kind centraal. Daarom hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van hart, hoofd en handen. Alle leerlingen worden positief benaderd.
Elk kind heeft, binnen onze mogelijkheden, recht op een degelijke vorming, aangepast aan zijn kennen, kunnen en zijn.
Ons onderwijs sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Wij willen hen hoop geven op de toekomst en voor hen een venster openen op de wereld.

LEEF
Elk kind kan zich bij ons thuis voelen. Het vindt bij ons een plaats waar het echt mag en kan "samen-leven". Om dat te verwezenlijken worden er binnen onze school afspraken gemaakt.
Onze school is een gemeenschap die naast opvoeding en vorming ook aandacht en tijd besteedt aan een goede samenwerking tussen alle participanten (Schoolbestuur, leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolraad, oudercomité, LOC*, personeel, CLB **…).
Wij hebben aandacht voor onze eigen cultuur en staan open voor andere culturen.