Je bent hier:

Ons zorgbeleid

Een zorgbeleid slaagt pas als er SAMEN wordt gewerkt op school: de directeur, de zorgcoördinator, leerkrachten en ouders, alle externe participanten èn het kind.
Ons hele team draagt ZORG voor uw kind. We zetten onze schouders samen onder ons zorgbeleid dat goed en degelijk is uitgebouwd en waarbij het kind wordt benaderd in zijn totaliteit, met zijn talenten, kennis en sociale –en emotionele vaardigheden. 
De klasleerkracht is en blijft de spilfiguur. Zij of hij staat op de eerste lijn voor het zorgen van het welzijn van uw kind op alle vlakken.

Hoe werkt het bij ons op school?

We bieden een basiszorg aan in de klas waarbij we proberen om een krachtige leeromgeving te creëren binnen een warm en positief schoolklimaat.
De evolutie van de leerlingen wordt tweemaal per jaar besproken met alle klastitularissen. Tijdens deze overlegmomenten worden wordt de aanpak in de klas afgestemd op eventuele noden van de kinderen. Dit gebeurt steeds in overleg met de klastitularis, de zorgcoördinator, de directie en de ouders.
Soms is extra aandacht door de leerkracht in de klas niet voldoende. In dat geval wordt er naast het differentiëren binnenin de klas gezocht naar ondersteuning buiten het klasverband: extra individuele begeleiding of extra hulp in een klein groepje.

Hierbij zijn onze zorgcoördinatoren, juf Emmely en juf Sharon, de sleutelfiguren. Juf Emmely neemt de zorg voor het kleuter en de eerste graad op zich, juf Sharon bekommert zich om de kinderen van de 2de en 3de graad.  Zij overleggen met de leerkrachten en de directeur over de vorderingen en begeleiding van leerlingen. De belangrijkste doelstelling is om alle kinderen de mogelijkheid te bieden om zich maximaal te ontwikkelen. Indien u vragen hebt, kunt u hen bereiken op het volgende emailadres:
zocoemmely@immaculata.be
zocosharon@immaculata.be