Je bent hier:

Wat na de paasvakantie...

Beste kinderen en ouders,

Het Corona virus bepaalt nog steeds ons dagelijks leven.
Hierdoor kunnen de scholen na de paasvakantie jammer genoeg nog niet open gaan.
Het vraagt nog eventjes een extra inspanning van de kinderen, de ouders en niet te vergeten de leerkrachten en ondersteuners.
We zijn ervan overtuigd dat elk van jullie reeds heel wat positieve inspanningen hebben geleverd. Niet steeds makkelijk maar wel boeiend en noodzakelijk!
Dankjewel hiervoor.

Na de paasvakantie organiseren we als school opvang in de Marktschool.  (Meeuwenlaan 2, 8660 De Panne)   De andere afdelingen zijn tot nader order gesloten.

We organiseren opvang voor de leerlingen:
• van wie de ouders in eerstelijnszorg werken (ziekenhuis, rust- en verzorgingshuis, verpleging, dokters)
• van wie beide ouders buitenshuis werken
• die opgevangen worden door hun grootouders

De opvang in school is toegankelijk voor de kinderen tijdens de schooluren.

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc.

De kinderen die blijven eten, moeten boterhammen meebrengen.

Er is zo veel mogelijk een leerkracht van het lager en een kleuterleidster aanwezig.

De voor- en naschoolse noodopvang van De Jutter zal zich na de paasvakantie opnieuw per schoolbubbel blijven organiseren.  Dit enkel op inschrijving.  Ouders kunnen inschrijven tot de dag voordien voor 16u via www.i-school.Be/login.

Om een idee te hebben hoeveel kinderen er ongeveer naar de opvang komen, is het wel fijn als jullie een mail  of bericht sturen voor zondag 19/04/2020 naar de klasleerkracht als uw kind naar de opvang in school komt.


Net vóór de paasvakantie werd voornamelijk leerstof herhaald.  Vanaf nu zal er aan ‘preteaching’ worden gedaan.  Concreet betekent dit dat er op een eenvoudige manier nieuwe leerstof wordt aangeboden, die achteraf bij het heropstarten van de school nog even wordt herhaald en uitgediept.


Er zullen weloverwogen keuzes worden gemaakt van leerstofonderdelen die zeker dienen gekend te zijn om de overstap naar een volgend leerjaar vlot te laten verlopen.

Wees ervan overtuigd, alles komt in orde.
Dit zal misschien wel anders zijn dan gewoonlijk,
maar ... het komt in orde!

Zorgzame groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata