Je bent hier:

Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school

De Panne, 26 juni 2020


Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school


Beste ouders,

Tijdens de Corona periode mochten we enkel de basisleerstof aanbieden.  Dit rapport is het resultaat van enkele vakonderdelen die werden getoetst.  Het is dus geen volledig rapport zoals voorgaande jaren.  U hoeft de punten niet samen te tellen want het zal een fout beeld vormen. 

Gelieve in deze periode ook de inspanning die uw kind leverde te waarderen.


Vriendelijke groet,
Jaak Maton –Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata
Centrumschool, Marktschooltje en Oosthoekschooltje