Je bent hier:

Brief voor de ouders van de Centrumschool 29/5/2020

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws!

Vanaf vrijdag 5 juni 2020 kan uw kind naar school.  De juffen en meesters brengen momenteel alles in gereedheid om hen opnieuw een boeiende, leerzame en leuke tijd te bezorgen.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af aan de Ernest ‘d Arripelaan (klein pad / fiets in fietsenstalling)of haal het op via Koninklijke Baan (witte poort).
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Om de contactbubbels te behouden zal niet iedere klas op hetzelfde moment zijn dag afsluiten. 
    Haal uw kind op dit tijdstip af.
    6de leerjaar (juf Myriam en juf Caitlin): 15.45
    5de leerjaar (juf Cinthia, juf Eilish, juf Fien): 15.50
    4de leerjaar (meester Joost, meester Frank): 15.55
    3de leerjaar (juf Sharon, juf Yenka): 16.00
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kind ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• De fruitboer komt opnieuw langs.  Je krijgt op donderdag een stuk fruit van school.
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• Als uw kind naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.


Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.


Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

 

Lees meer over Brief voor de ouders van de Centrumschool

Brief voor de ouders van het Oosthoekschooltje 29/5/2020

 

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws! 

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kan uw kleuter weer naar het Oosthoekschooltje.  Juf Evy, juf Christine en juf Zita zijn heel blij met dit nieuws want de kinderen werden gemist.  Het buitenschooltje kan weer uitpakken met zijn troeven want ze kunnen genieten van wandelingen, zoektochten en spelend leren in de duinen of in het bos.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan het poortje.  Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kleuter ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• De fruitboer bezoekt ons opnieuw op woensdag.  Op donderdag brengt u zelf een stuk fruit mee.
• Als uw kleuter naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.

Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

 

 

Lees meer over Brief voor de ouders van het Oosthoekschooltje

Opstart 1ste, 2de en 6de leerjaar 14/5/2020

Morgen is het zover!
Dan mogen de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar terug naar school. 
Alle juffen en meesters zijn er klaar voor en zorgen ervoor dat jullie zoon/dochter veilig terug naar de klas kan komen. 

De leerkrachten van de marktschool maakten een filmpje om jullie al wat wegwijs te maken. 

Voor alle leerlingen morgen, een goede start!

 


Kijk deze avond naar het VTM nieuws om 19u 1/5/2020

Ook voor ons is Sam een held. Hij zal voor onze school de gezichtsschermen maken zodat de leerkrachten en leerlingen weldra veilig kunnen opstarten.
Deze avond om 19u in het VTM nieuws! #hetlangsteapplaus #samiseenheld


Brief voor de ouders 1/5/2020

Beste ouders,

Hoe gaat het met u en met de kinderen? We hopen dat u allen nog in een goede gezondheid bent.  Om u te laten bewegen (één van de tips van de overheid) konden jullie de Facebook Challenge uitvoeren.  Creatievelingen kunnen zich amuseren met de foto opdracht.

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april dat vanaf maandag 18 mei de lessen op school kunnen herstarten voor enkele groepen van leerlingen, die dan gedeeltelijk op school les krijgen. Vlaamse scholen kunnen kiezen voor een pilootfase op vrijdag 15 mei. Wij starten op 15 mei 2020 om les te geven aan het 1ste, 2de en 6de leerjaar.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden en berichten eind volgende week hoe we dit definitief gaan aanpakken.

Mogen we jullie vragen om uw kind in te schrijven in de opvang door een mail of bericht te sturen naar de klasleerkracht voor zaterdag 2 mei 2020 om 20.00.  Het inschrijven is noodzakelijk om onze bubbel veilig te houden. 

Sportieve groetjes,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

 

 

Lees meer over Brief voor de ouders

Creatieve challenge 2 29/4/2020

Voor de creatievelingen onder jullie, laat jullie maar eens gaan! Hier vinden jullie de 2de knutselchallenge. 

Foto's zijn zeer welkom! Stuur ze naar je klasleerkracht, zo kunnen wij ze delen op facebook en op onze website.