Je bent hier:

Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school 28/6/2020

De Panne, 26 juni 2020


Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school


Beste ouders,

Tijdens de Corona periode mochten we enkel de basisleerstof aanbieden.  Dit rapport is het resultaat van enkele vakonderdelen die werden getoetst.  Het is dus geen volledig rapport zoals voorgaande jaren.  U hoeft de punten niet samen te tellen want het zal een fout beeld vormen. 

Gelieve in deze periode ook de inspanning die uw kind leverde te waarderen.


Vriendelijke groet,
Jaak Maton –Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata
Centrumschool, Marktschooltje en Oosthoekschooltje

 

Lees meer over Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school

Aan de ouders van het Marktschooltje en Oosthoekschooltje 28/6/2020

De Panne, 26 juni 2020


Aan de ouders van het Marktschooltje en Oosthoekschooltje


Beste ouders,

Om alle misverstanden te vermijden….

Gisteren ontvingen jullie een brief vanwege het schoolbestuur waarin het vernieuwingsproject voor de toekomst werd voorgesteld.

Zoals je kon lezen, zullen hierdoor over enkele jaren het Marktschooltje en Oosthoekschooltje hun deuren sluiten.
De bouwprojecten voor het kleuter in de Duinenstraat en voor het lager in de  Ernest d’Arripelaan zullen enkele jaren in beslag nemen.

Tot zolang blijven het Marktschooltje en Oosthoekschooltje open!!!

Leerkrachten en directie blijven met hetzelfde enthousiasme uw kinderen verwelkomen en onderwijzen.


Vriendelijke groet,
Jaak Maton –Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata
Centrumschool, Marktschooltje en Oosthoekschooltje
 

Lees meer over Aan de ouders van het Marktschooltje en Oosthoekschooltje

Mededeling van het schoolbestuur vzw Immaculata-Instituut De Panne 28/6/2020

 
Vzw IMMACULATA-INSTITUUT DE PANNE
RPR Veurne 0408 595 573
Ernest D’Arripelaan 2
8660 De Panne
_________________________________________

Aan de ouders van de leerlingen van de basisschool Immaculata
met als vestigingen Ernest d’Arripelaan2 , Meeuwenlaan 2 en Noorddreef 2


Aan de ouders van de Sint-Pieterschool
Met als vestigingen Duinenstraat 15 en Kloosterweg 2 Adinkerke

Beste ouders,

We zijn blij en fier u te kunnen melden dat het schoolbestuur voor de komende jaren
een vernieuwingsproject voor ogen heeft. 

Hoofddoel : Ons vrij onderwijs nog beter ,actueler en op maat van elk kind
te kunnen organiseren en aanbieden.

Hiervoor zal de inrichting van het onderwijsaanbod in De Panne hertekend worden.
Het kleuter onderwijs zal worden gecentraliseerd in de Sint-Pietersschool, Duinenstraat 15.
Het lager onderwijs in de basisschool Immaculata , Ernest d’Arripelaan 2.

Nieuwe ultramoderne klassen en voorzieningen  zullen op beide sites worden gebouwd.
Dit betekent meteen ook dat in de eerst komende jaren twee vestigingen zullen sluiten,
namelijk het Marktschooltje en het Oosthoekschooltje. Beide sites krijgen een nieuwe bestemming.

Bedankt voor het vertrouwen dat we dagelijks van u krijgen,

Hoogachtend,
Vincent Deconinck, voorzitter schoolbestuur Immaculata De Panne
Jaak Maton / Mieke Geldof, directieteam basisschool Immaculata  
Trees Gheysen, directeur basisschool Sint-Pieter Adinkerke – De Panne

 

 

 

Lees meer over Mededeling van het schoolbestuur vzw Immaculata-Instituut De Panne

Vaderdag 12/6/2020

Aan alle lieve papa's, geniet van jullie vaderdag zondag!

Klik hier voor het filmpje. 


Brief voor de ouders van de Centrumschool 29/5/2020

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws!

Vanaf vrijdag 5 juni 2020 kan uw kind naar school.  De juffen en meesters brengen momenteel alles in gereedheid om hen opnieuw een boeiende, leerzame en leuke tijd te bezorgen.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af aan de Ernest ‘d Arripelaan (klein pad / fiets in fietsenstalling)of haal het op via Koninklijke Baan (witte poort).
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Om de contactbubbels te behouden zal niet iedere klas op hetzelfde moment zijn dag afsluiten. 
    Haal uw kind op dit tijdstip af.
    6de leerjaar (juf Myriam en juf Caitlin): 15.45
    5de leerjaar (juf Cinthia, juf Eilish, juf Fien): 15.50
    4de leerjaar (meester Joost, meester Frank): 15.55
    3de leerjaar (juf Sharon, juf Yenka): 16.00
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kind ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• De fruitboer komt opnieuw langs.  Je krijgt op donderdag een stuk fruit van school.
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• Als uw kind naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.


Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.


Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

 

Lees meer over Brief voor de ouders van de Centrumschool

Brief voor de ouders van het Oosthoekschooltje 29/5/2020

 

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws! 

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kan uw kleuter weer naar het Oosthoekschooltje.  Juf Evy, juf Christine en juf Zita zijn heel blij met dit nieuws want de kinderen werden gemist.  Het buitenschooltje kan weer uitpakken met zijn troeven want ze kunnen genieten van wandelingen, zoektochten en spelend leren in de duinen of in het bos.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan het poortje.  Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kleuter ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• De fruitboer bezoekt ons opnieuw op woensdag.  Op donderdag brengt u zelf een stuk fruit mee.
• Als uw kleuter naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.

Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

 

 

Lees meer over Brief voor de ouders van het Oosthoekschooltje

Opstart 1ste, 2de en 6de leerjaar 14/5/2020

Morgen is het zover!
Dan mogen de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar terug naar school. 
Alle juffen en meesters zijn er klaar voor en zorgen ervoor dat jullie zoon/dochter veilig terug naar de klas kan komen. 

De leerkrachten van de marktschool maakten een filmpje om jullie al wat wegwijs te maken. 

Voor alle leerlingen morgen, een goede start!