Je bent hier:

Brief voor de ouders van de Centrumschool

Beste ouders en kinderen,

Hoera!
We hebben goed nieuws!

Vanaf vrijdag 5 juni 2020 kan uw kind naar school.  De juffen en meesters brengen momenteel alles in gereedheid om hen opnieuw een boeiende, leerzame en leuke tijd te bezorgen.

Maar… het zal toch even wennen zijn.

We maken graag enkele afspraken omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af aan de Ernest ‘d Arripelaan (klein pad / fiets in fietsenstalling)of haal het op via Koninklijke Baan (witte poort).
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Om de contactbubbels te behouden zal niet iedere klas op hetzelfde moment zijn dag afsluiten. 
    Haal uw kind op dit tijdstip af.
    6de leerjaar (juf Myriam en juf Caitlin): 15.45
    5de leerjaar (juf Cinthia, juf Eilish, juf Fien): 15.50
    4de leerjaar (meester Joost, meester Frank): 15.55
    3de leerjaar (juf Sharon, juf Yenka): 16.00
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Bij het binnenkomen worden de handen van uw kind ontsmet.  Bij het betreden van de school, voor het eten en na een toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  Hiervoor danken we de gemeente De Panne voor een wastafel. 
• De fruitboer komt opnieuw langs.  Je krijgt op donderdag een stuk fruit van school.
• We kunnen nog steeds geen warme maaltijden aanbieden.  Indien het mogelijk is, vragen we om uw kind thuis te laten eten.  Als dit niet lukt mag u een picknick meegeven.
• Als uw kind naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijf je hem of haar in bij De Jutter.


Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.


Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 


Welkome groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata