Je bent hier:

Brief voor de ouders

Beste ouders en kinderen,

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?
1ste leerjaar, groep 1:  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 – 11.45
1ste leerjaar, groep 2:  maandag, dinsdag, donderdag van 13.00 – 16.00, vrijdag van 13.00 – 15.00
2de leerjaar, groep 1:  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 – 11.45
2de leerjaar, groep 2:  maandag, dinsdag, donderdag van 13.00 – 16.00, vrijdag van 13.00 – 15.00
6de leerjaar A/B, groep 1:  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 – 11.45
6de leerjaar A/B, groep 2:  maandag, dinsdag, donderdag van 13.00 – 16.00, vrijdag van 13.00 – 15.00

De kinderen die les krijgen gaan onmiddellijk naar hun klaslokaal. 
De leerkracht is vanaf 08.45 aanwezig in de klas voor de groep in de voormiddag en om 12.45 voor de groep in de namiddag.  We raden aan om uw kind niet eerder te sturen om de veiligheid van de leerlingen de leerkrachten te garanderen.

Die halve dag (voormiddag of namiddag) zal door alfabetische schikking verdeeld worden.  De klasleerkracht zal dit doorgeven.

De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de opvang.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?
Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?  NIEUWE LOCATIE

 • Kleuter, 1ste leerjaar, 2de leerjaar: MARKTSCHOOL

Ingang: Via poort Marktlaan
Uitgang: Via Meeuwenlaan

 • 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar: CENTRUMSCHOOL

Ingang: Via EDA (klein pad / fiets in fietsenstalling)
Uitgang: Via Koninklijke Baan (witte poort)

Mogen we jullie vragen om uw kind in te schrijven in de opvang via de link hieronder voor vrijdag 8 mei  2020 om 20.00. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQW48DegUXQsqBBAq8f9mCcuKOj2rL8erSzyc0aIMOfvRi4g/viewform

Welke kinderen vangen we op?
We organiseren opvang voor de leerlingen:

 • van wie de ouders in eerstelijnszorg werken (ziekenhuis, rust- en verzorgingshuis, verpleging, dokters)
 • van wie beide ouders buitenshuis werken
 • die opgevangen worden door hun grootouders

De opvang in school is toegankelijk voor de kinderen tijdens de schooluren.
Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc.
De kinderen die blijven eten, moeten boterhammen meebrengen.

Volgende afspraken gelden voor ALLE leerlingen op school:
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.
 • De handen van ieder kind worden ontsmet bij het betreden van de school.  Ook hun temperatuur zal worden gemeten.  Zieke kinderen (>37,7°C) horen niet in school.
 • Social Distancing zoveel als mogelijk bewaren (1,5m).
 • We raden aan om zelf desinfecterende gel en papieren zakdoeken mee te geven met uw kind.
 • Kinderen die in de opvang blijven mogen zelf een bal, gezelschapsspel, laptop, … meenemen.  Gsm’s zijn nog altijd niet toegestaan.
 • Er worden geen turnlessen gegeven.
 • Het fruit van “Oog voor lekkers” kan momenteel niet doorgaan.  We raden een gezond tussendoortje.


Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. 
• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.


Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.
Enkele tips:
• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende. 

Aan alle moeders een fijne moederdag.

Zorgzame groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.