Je bent hier:

Brief voor de ouders

De Panne, 24 april 2020

Beste ouders en kinderen,

“Het onderwijs” werd deze week fel besproken in de media.  Vandaag komt de veiligheidsraad samen en krijgen we te horen of we weer mogen starten met “life” lesgeven en dit misschien voor enkele klassen.  We volgen het nieuws op de voet en informeren jullie zo snel mogelijk.

We missen jullie! 

Zag je het filmpje op facebook?  Indien niet,  stuurt de juf of meester het zeker door.
Knutselde je al de kogelvis?  Volg ons zeker op Facebook want we hebben nog wat in petto.

Steeds meer mensen gaan werken.  De economie komt stilletjes aan weer op gang.  Met één belangrijke regel: de veiligheid primeert.  Onze schoolbubbel is nog steeds in de Marktschool.

Mogen we jullie vragen om uw kind in te schrijven in de opvang door een mail of bericht te sturen naar de klasleerkracht voor zondag 26 april 2020 om 20.00.  Het inschrijven is noodzakelijk om onze bubbel veilig te houden. 

Hieronder nogmaals de afspraken
We organiseren opvang voor de leerlingen:
• van wie de ouders in eerstelijnszorg werken (ziekenhuis, rust- en verzorgingshuis, verpleging, dokters)
• van wie beide ouders buitenshuis werken
• die opgevangen worden door hun grootouders

De opvang in school is toegankelijk voor de kinderen tijdens de schooluren.
Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc.
De kinderen die blijven eten, moeten boterhammen meebrengen.

Alvast een zonnig weekend gewenst.

Zorgzame groetjes ,
Jaak Maton - Mieke Geldof
Directieteam basisschool Immaculata